Contacteer ons   050/35 23 27 -  info@guidogeernaert.be Maak hier online uw afspraak -

brochure banner

  • Home
  • Info en documenten

Betere bescherming voor diegenen die bouwen of verbouwen vanaf 1 juli 2018

Vanaf volgend jaar 1 juli zijn diegenen die bouwen of verbouwen beter beschermd door de wet. Vanaf dan zijn de aannemers verplicht hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren.

Deze wet is verschenen in het Staatsblad van 9 juni 2017. De verplichte verzekering voor aannemers (net zoals voor de architect of andere dienstverleners in de bouwsector) is van toepassing op werken en verbouwingen van ééngezinswoningen of een  appartement, bestemd voor bewoning door een gezin of alleenstaande, waar het verplicht is om een beroep te doen op een architect. Het gaat om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is. De verzekering slaat enkel op schadegevallen aan de gesloten ruwbouw. Het gaat dus om problemen met de stabiliteit, de stevigheid en de waterdichtheid van de woning. Een slechte samenstelling van mortel of gewapend beton is hier een voorbeeld van. Of een gebrekkige afdichting van het dak. Het gaat om werken aan funderingen, buitenmuren, de dakstructuur…  Door de verplichte verzekering is de aannemer ook beschermd tegen de zeer zware kosten die kunnen gepaard gaan met de wederopbouw van het beschadigde gebouw.

Als klant of opdrachtgever is het belangrijk om na te gaan of de aannemer een verzekering afgesloten heeft. De wet legt de aannemer op om een verzekeringsattest te bezorgen aan de klant en verplicht de klant dit attest aan de bank te bezorgen ingeval hij een woonkrediet heeft afgesloten.Bij verkoop moet de notaris ervoor zorgen dat de koper het attest krijgt.

Dat wil niet zeggen dat de 10 jarige aansprakelijkheid niet meer geldig is voor gevallen die buiten de wet vallen (bv. commerciële woningen of kantoorgebouwen). Hiervoor kan de aannemer een vrijwillige verzekering onderschrijven.

Hoe dan ook, het is niet altijd gemakkelijk te definiëren welke schade onder de tienjarige aansprakelijkheid valt. Rechters doen meestal beroep op bestaande rechtspraak en het verslag van experts. Daarom is bij schade een minnelijke schikking dikwijls de meest efficiënte manier om tot een oplossing te komen. Het is belangrijk om bij de aflevering van het gebouw zeer kritisch te zijn en alle details na te kijken om latere discussies te vermijden want gebreken die bij de aflevering zichtbaar zijn vallen niet onder de tienjarige aansprakelijkheid.

Wie als bouwheer, aannemer, architect of studiebureau meer inlichtingen wenst over de tienjarige aansprakelijkheid, aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Nieuwsbrief

Onjuist

Onjuist

Verplicht veld

Invalid Input

Contactgegevens

Guido Geernaert NV
Dorpsstraat, 165
8340 Sijsele
FSMA nr 011334 A
Tel 050/35.23.27
info@guidogeernaert.be
Maak hier online uw afspraak